Liqht aroma

Bilimsel araştırmalar bir anıya dair ilk önce kokusunu hatırladığımızı göstermiştir. Koku, bizi direkt etkileyen en temel frekanslardandır. Anne rahmine düştüğümüz andan itibaren algıladığımız kokular bilinçaltımızda kaydolur ve hiçbir zaman kaybolmaz.

 Bu sebeplerden ötürü Liqht eğitimleri için “Liqht aroma”yı geliştirdik. Buradaki amaç çalışma boyunca kazanılan frekans ve bilinç durumlarını korumaktır. Çünkü elde edilen kazanımlar genel olarak çalışmadan bir süre sonra kaybolmaktadır. Yükselmiş olan frekans ve bilinci kokular aracılılığıyla çabuk ve etkili bir şekilde korumak ve mühürlemek mümkündür.

Liqht aroma, Şebnem M. Özkan’a ilham edilmiş “Beş Yapraklı Çiçek” felsefesinin prensiplerine göre çalışır. Liqht aroma’daki tamamen doğal ve saf çiçek kokuları bu felsefeyi ve dolayısıyla da katılımcı ve danışanları desteklemek için kullanılmaktadır.

Liqht aroma, Liqht katılımcılarına bir hediye olarak tasarlanmıştır ve sadece eğitim katılımcılarının ve Liqht danışanlarının kullanımına yöneliktir.      

Videolar