Beş Yapraklı Çiçek

Kırmızı yaprak koşulsuz sevgiyi temsil etmektedir. Koşulsuz sevgi, yargılama bırakıldığında ve kişinin öz-ışığı görülebildiğinde hissedilebilir. Bir başkasını yargılamayı bırakmak için, önce kendimizi yargılamayı sonlandırmamız gereklidir… Böylece karşımızdakinin gerçek özünü görmek de, çok daha kolay hale gelecektir.

Yeşil yaprak, yapılan çalışmaların amacı olan “iyi-leşmeyi” simgelemektedir: İyi-leşme en temelde, kendimizi bilmektir… Kendi değerimizi görmektir…

Kendimizi bilmek için yapmamız gereken içe dönme faaliyeti, siyah yaprakla gösterilir. Kendimizin farkına varmak için sürekli bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler yapmaya ihtiyacımız yok. Bizim için gerekli olan ne varsa zaten içimizde mevcut. Yöntemler, sadece içe dönmeyi başarmak için var aslında!…

Sarı yaprak entelekti temsil ediyor. Bütün çalışmalarımız bir program çerçevesine oturtulmuştur ve enerji fiziğiyle (kuantum teorisi de diyebiliriz…) açıklanabilir. Böylece hisleriniz ve algılarınız faaliyete geçirilirken, bütün bu çalışmalar zihin tarafından da anlaşılır ve onaylanır. Bu anlama ve onay, çalışmaların nihai olması için olmazsa olmazdır.

Mavi yaprak, dürüstlüğü ve güven ortamını simgeler. Yapılan tüm çalışmalar, her zaman dürüst bir niyet ile gerçekleştirilir ve sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde yürütülür…

Ortadaki boşluğa gelince… O da içinde yaşadığımız “Enerjiler Oyununu” temsil ediyor:
Hiç bir şeyi, çok şey yapabilme oyununu… Kuralları anlayıp, oyuna katılabildiğinizde çok zevkli olduğunu fark ettiğiniz oyunu…