I Ching Danışmanlığı

Kadim bir Çin bilgelik sistemidir “I Ching”. Sistemdeki 64 hexagram (altılı çizgi), kişinin gerek bu evrensel bilgelik sistemine sorduğu sorularını cevaplamada, gerekse arınmasında ve problem çözümlerinde kullanılmaktadır.

Seansta kişinin ihtiyacına göre belirlenecek olan hexagram yorumlanmakta ve sistemin yönlendirmesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

64 sayısı I Ching’in insanı çözmedeki değerinin altını çizer:
Mesela DNA’mız, protein sentezi yapmak için 64 kodon olasılığı kullanır.

“Buffon’un iğnesi problemi” olarak bilinen deney aslında pi sayısının varoluşumuzdaki hesabını anlatır ki bu %64’tür. (Bu uzun deneyi detayıyla anlatmadan mümkün olduğunca kısa bir özetle…).

I Ching’in bilgeliğinin bize cevap vermesinde 64 tane hexagram olasılığı vardır.

64 sayısı aslında Öz Tekamülüyle alakalıdır. 64 sayısı genetik, biyolojik, varlıksal ve dünyasal işleyişimizdeki önemli bir şifredir.

I Ching temelde bir frekans çalışmasıdır. Nihai amacı frekansınızı düzenlemek ve bilincinizi, bilgeliğinizi artırmaktır. Bazı çevirilerde “kehanet kitabı” olarak da geçer ancak bu çok eksik bir tanımdır. Çünkü I Ching’e “evet” veya “hayır” ile yanıtlanabilecek sorular sorulamaz. O daha çok problem çözücü “Nasıl?” sorusuna odaklanır -ki kişiye asıl ihtiyacı olanı verebilsin.

Kayıt & bilgi: info@sebnemozkan.com

Bu site, sizler için sadece destek sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi bir tedavi amacı güdülmemektedir. Fiziksel veya psikolojik bir rahatsızlığınız varsa tıbbi tedavi önerilmektedir.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir