Işık Çağı Çocukları Uzmanlarımız®

Antalya
Abdullah Çetin (TRANT072001), Mine Emen (TRANT072002)

 

 

 

Işık Çağı Çocukları Eğitimci Eğitimi: IÇÇ Eğitmeni ve IÇÇ Uzmanı sertifikaları sahipleri eğitimci eğitimi mezunu olmaktadırlar.

 

Sertifika sahiplerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmaktadır.

 

 

 

Videolar